Danh sách phim bởi đạo diễn: Châu Tinh Trì,Quách Chí Kiên,