Danh sách phim bởi đạo diễn: Ho Pong Mak,Tu Ting Chun