Danh sách phim bởi đạo diễn: Thái Hữu Tình,Trương Thiện Lâm,Tôn Qua