Danh sách phim bởi đạo diễn: Trương Tuấn Trình,Vương Vĩ,