--------------------------------
Resident Evil: Đảo Tử Thần Trailer
Xem phim
Trailer
Nội dung phim

Nỗi kinh hoàng đang đón đợi họ ngoài đảo xa, nơi bắt nguồn của mầm mống Zombie quái ác.

Thu gọn...

x